2000 m. spalio 8 d.
Seimo rinkimų organizavimo ir vykdymo grafikas

Įstatymo straipsnis

dienų iki/po (-/+) rinkimų (laikotarpio pradžios)

Data

Turinys

12

-100

iki 2000 06 30

Laikotarpio pabaiga Seimui sudaryti VRK (Sudaryta ir prisiekė 2000 06 08)

9

-95

iki 2000 07 05

VRK sudaro vienmandates rinkimų apygardas, apjungdama bendrą ribą turinčias rinkimų apylinkes į rinkimų apygardą (Sudarytos. Paskelbta Valstybės žinių Informaciniai pranešimai liepos 13 d. numeriuose 29(1) ir 29(2).

15

-85

iki 2000 07 15

VRK sudaro apygardų rinkimų komisijas (Sudarytos ir rinkimų apygardų komisijų nariai turi duoti rašytinius pasižadėjimus per 15 dienų nuo paskyrimo į komisiją dienos - iki 2000 7 30)

Nuo 2000 m. liepos 20 dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymas ir tolesnės datos nurodomos pagal šį įstatymą.

17

-65

iki 2000 08 04

Apygardos rinkimų komisija nustato kiekvienos rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių

38

-65

nuo 2000 08 04

Laikotarpio pradžia teikti pareiškinius dokumentus

37

-65

iki 2000 08 04

Paskutinė diena, kurią partijos, politinės organizacijos norinčios kelti savo kandidatus, turi būti įregistruotos Teisingumo ministerijoje

17

-48

iki 2000 08 21

Partijos (turinčios tam teisę) apygardos rinkimų komisijai pateikia sąrašą asmenų siūlomų į apylinkės rinkimų komisijas

17

-45

iki 2000 08 24

Apygardų rinkimų komisijos sudaro apylinkių rinkimų komisijas

38

-40

iki 2000 08 29

Save išsikėlę kandidatai turi grąžinti apygardos rinkimų komisijai parašų rinkimo lapus

27

-39

2000 08 30

VRK vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą (magnetinėse laikmenose) perduoda apygardos rinkimų komisijai

44 ir 38

-34

iki 17 val. 2000 09 04

Laikotarpio pabaiga teikti naujus pareiškinius dokumentus keičiant kandidatų sąrašo eilę arba keliant naujus kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose

38

-34

iki 17 val. 2000 09 04

Laikotarpio pabaiga teikti pareiškinius dokumentus

39

-31

iki 2000 09 07

Laikotarpio pabaiga VRK priimti sprendimus dėl kandidatų registravimo (kandidatas paprastai registruojamas ne vėliau kaip per 10 dienų po pareiškinių dokumentų, parašų rinkimo lapų pateikimo)

50

-30

nuo 2000 09 08

Rinkimų agitacijos kampanijos pradžia (prasideda paskelbus kandidatus)

45

-30

iki 2000 09 08

VRK skelbia kandidatų sąrašus, kandidatų sąrašams suteiktus rinkimų numerius, sąrašų kandidatų rinkimų numerius, vienmandačių rinkimų apygardų kandidatus

28

-26

2000 09 12

Apygardos rinkimų komisija perduoda rinkėjų sąrašus apylinkių rinkimų komisijoms

44

-25

iki 2000 09 13

Laikotarpio pabaiga visiškai ar iš dalies atšaukti pareiškinius dokumentus

29

-25

2000 09 13

Sudaromos sąlygos susipažinti su apylinkės rinkėjų sąrašu

31

-20

iki 2000 09 18

Baigiamas rinkėjų pažymėjimų įteikimas (Apylinkių rinkimų komisijos rinkėjų pažymėjimų įteikimą panaudoja sutikslinti rinkėjų sąrašus, nustatyti rinkėjus turinčius teisę balsuoti paštu namuose ir pan.)

33

-15

iki 2000 09 23

Diplomatinė atstovybė perduoda VRK patikslintą rinkėjų sąrašą

71

-15

iki 2000 09 23

Laikotarpio pabaiga apygardos rinkimų komisijai sudaryti specialių pašto skyrių sąrašą

8*

-10

iki 2000 09 28

Kandidatai VRK pateikia pradines gautų aukų ir kitų lėšų bei dovanų ir jų naudojimo politinės kompanijos metu ataskaitas

67

-10

iki 2000 09 28

Laikotarpio pabaiga apylinkės rinkimų komisijai sudaryti sąrašą rinkėjų, kuriems įstatymu leidžiama balsuoti namuose, ir, kurie parašė prašymą balsuoti namuose

52 ir 53

-10

2000 09 28

Nuo šios dienos žiniasklaidos priemonės, leidžiamos tris ir mažiau kaip tris kartus per savaitę, negali skelbti kandidatą (partiją) kompromituojančią medžiagą

36

-7

2000 10 01

Baigiasi terminas pateikti skundus apylinkės rinkimų komisijai dėl rinkėjų sąrašų

67 ir 59

-7

iki 2000 10 01

Biuleteniai, vokai pristatomi paštui

26

-7

iki 2000 10 01

Tvirtinami galutiniai rinkėjų sąrašai

67

-5

nuo 2000 10 03

Balsavimo paštu pradžia

52 ir 53

-5

2000 10 03

Nuo šios dienos visos žiniasklaidos priemonės, taip pat leidžiamos ir daugiau kaip tris kartus per savaitę, negali skelbti kandidatą (partiją) kompromituojančią medžiagą

52 ir 53

-3

iki 2000 10 05

Laikotarpio pabaiga žiniasklaidos priemonėms paskelbti kandidato (partijos) atsakomąją nuomonę, taip pat ir tą, dėl kurios nėra pasibaigęs 7 dienų nuo atsakomosios nuomuonės pareiškimo terminas, ją paskelbti.

67

-3

2000 10 05

Paskutinė diena balsuoti paštu namuose

67

-3

2000 10 05

Paskutinė diena balsuoti paštu, jeigu rinkėjas nėra įrašytas į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus, kurioje yra paštas

67

-2

2000 10 06

Paskutinė diena balsuoti paštu, jeigu rinkėjas yra įrašytas į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus, kurioje yra paštas

74

-1

2000 10 07

Pašto skyriaus viršininkas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius apygardos rinkimų komisijai

56

-30 val.

nuo 2000 10 07 1:00

Uždraudžiama rinkimų agitacija

59

-12 val.

2000 10 07 19:00

Vėliausias terminas apygardos rinkimų komisijai pateikti biuletenius rinkimų apylinkei

60

-12 val.

2000 10 07 19:00

Turi būti parengta balsavimo patalpa ir perduota saugoti policijai

61

0

nuo 2000 10 08 7:00

Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse

73

-2 val.

iki 2000 10 08 18:00

Paštas vokus su rinkėjų užpildytais biuleteniais įteikia apylinkių rinkimų komisijoms

62

13 val.

iki 2000 10 08 20:00

Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse

81

+12 val. (nuo balsavimo pabaigos)

iki 2000 10 09 8:00

Rinkimų apylinkės dokumentų pateikimas apygardos rinkimų komisijai

86

24 val. po protokolo surašymo

iki 2000 10 10 8:00

Baigiasi terminas pateikti skundus apygardos rinkimų komisijai dėl apylinkės rinkimų komisijos sprendimų priimtų pasibaigus balsavimui (pirmajame rinkimų ture)

85

72 val. po protokolo surašymo

iki 2000 10 13 8:00

Baigiasi terminas pateikti skundus VRK dėl apygardos rinkimų komisijos sprendimų priimtų pasibaigus balsavimui (pirmajame rinkimų ture)

93

7

iki 2000 10 15

VRK skelbia galutinius rinkimų rezultatus

93

10

iki 2000 10 18

Išrinktiems kandidatams VRK įteikia Seimo nario pažymėjimus.

94

10

iki 2000 10 18

Laikotarpio pabaiga Respublikos Prezidentui, ar Seimui kreiptis į Konstitucinį Teismą

55 ir kiti straipsniai

22

iki 2000 10 30

Partijos ir kandidatai pateikia VRK ataskaitas apie lėšų šaltinius ir panaudojimą

8*

25

iki 2000 11 02

Partijos ir kandidatai pateikia VRK galutinę politinės kampanijos metu gautų aukų ir kitų lėšų bei dovanų ir jų naudojimo ataskaitas

40

27

iki 2000 11 04

Pasibaigia atstovų rinkimams įgaliojimai

55 ir kiti straipsniai

32

iki 2000 11 09

Uždaromos specialiosios rinkimų sąskaitos

41

47

iki 2000 11 24

Laikotarpio pabaiga grąžinti rinkimų užstatą

92

3 mėn.

iki 2001 01 15

VRK išleidžia rinkimų rezultatų knygą

92

4 mėn.

 

VRK valstybės archyvui perduoda saugotinus rinkimų dokumentus

 
Kiti terminai
 

40

3

 

Atstovo rinkimams įregistravimas (perregistravimas) VRK ne vėliau kaip per tris dienas po dokumentų pateikimo

13

115

iki 2001 01 31

Lietuvos Respublikos Seimas patikslina VRK sudėtį

* - nustatyta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymą, 1997 m. lapkričio 11 d., Nr. VIII-506

Kitos, nepažymėtos žvaigždute, datos nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą.

Kai kurios datos ir terminai priklauso nuo iki jų buvusių įvykių įvykių datų ir todėl gali būti kitokie, kaip nurodyti šiame grafike. Tokių terminų nurodytos vėliausios galimos datos.

Visais atvejais ginčai dėl terminų sprendžiami vadovaujantis įstatymu.