2000 m. Seimo rinkimų agitacijos
radijo laidų grafikas LR-1
daugiamandatės rinkimų apygardos kandidatų sąrašams

Laidų garso įrašai

Data

Laikas          

Tema

Dalyviai

Vedėjas

Rugsėjo 11 d.

 

9.15-9.45

Dabartinė žemės ūkio būklė: problemos ir sprendimai

Lietuvos liaudies “Už teisingą Lietuvą” - Naujoji sąjunga (socialliberalai)

A .Urba

14.15-14.45

Krašto apsauga: situacija ir perspektyvos

Lietuvos valstiečių partija - Krikščionių demokratų sąjunga

G.Krušnauskas

Rugsėjo 12 d.

 

9.15-9.45

Švietimo reforma: dėsninga politika ar stichiški eksperimentai

Lietuvių tautininkų sąjunga - Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

J.Kryževičienė

14.15-14.45

Investicijų politika ir laisvosios ekonominės zonos

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) - Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Č.Burba

Rugsėjo 13 d.

 

9.15-9.45

Mokesčių politika: surinkimo problemos ir diferencijavimas

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) - Lietuvos liberalų sąjunga

R.Juozapavičius

14.15-14.45

Teisėsaugos ir teisėtvarkos finansavimas: situacija ir perspektyvos

Lietuvos centro sąjunga - Lietuvos liberalų sąjunga

M.Lučkaitė

Rugsėjo 14 d.

9.15-9.45

Sveikatos apsauga: reforma ir perspektyvos

Lietuvos partija-“Socialdemokratija-2000” - Krikščionių demokratų sąjunga

V.Markevičius

Rugsėjo 15 d.

 

9.15-9.45

Užsienio politika: prioritetai ir perspektyvos

Lietuvių tautininkų sąjunga - Lietuvos liaudies sąjunga “Už teisingą Lietuvą”

R.Musnickas

14.15-14.45

Socialinė parama ir lengvatos

Lietuvos laisvės sąjunga - Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

A.Ūsas

Rugsėjo 18 d.

 

9.15-9.45

Valstybės kultūros politika: prioritetinės sritys ir finansinės galimybės bei kriterijai

Lietuvos krikščionių demokratų partija - A.Brazausko socialdemokratinė koalicija

J.Kryževičienė

14.15-14.45

Biudžeto rengimo ir vykdymo principai ir kontrolė

Lietuvos partija “Socialdemokratija-2000” - “Jaunosios Lietuvos”, naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga

Č.Burba

Rugsėjo 20 d.

 

9.15-9.45

Valstybės valdymo modelis: funkcijų pasidalijimas

Lietuvos centro sąjunga - “Jaunosios Lietuvos”, naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga

R.Musnickas

14.15-14.45

Jaunimo problemos: užimtumas, nusikalstamumo ir narkomanijos prevencija

Lietuvos krikščionių demokratų partija - Lietuvos liaudies sąjunga “Už teisingą Lietuvą”

G.Krušnauskas

Rugsėjo 22 d.

 

9.15-9.45

Pensijų politika: privatūs fondai ir perspektyvos

Lietuvos laisvės sąjunga - Lietuvos lenkų rinkimų akcija

V.Markevičius

14.15-14.45

Narystė ES ir NATO: tikrovė ir galimybės

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Lietuvos liaudies sąjunga “Už teisingą Lietuvą”

A.Zabarauskas

Rugsėjo 25 d.

 

9.15-9.45

Žemės reformos eiga ir perspektyvos

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) - A.Brazauko socialdemokratinė koalicija

A.Urba

14.15-14.45

Nedarbo problemos: užimtumo ir naujų darbo vietų politika

Lietuvos centro sąjunga - Lietuvos laisvės sąjunga

A.Ūsas

Rugsėjo 26 d.

 

9.15-9.45

Energetikos sektoriaus reorganizavimas, privatizavimo perspektyvos

Lietuvos valstiečių partija - A.Brazausko socialdemokratinė koalicija

R.Musnickas

14.10-14.55

Lietuvos mokslo politika: dabartinė situacija ir perspektyvos

Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Lietuvos liberalų sąjunga, Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

A.Zabarauskas

Rugsėjo 27 d.

 

9.15-9.45

Politikai ir žiniasklaida - valdžia ir visuomenės gynėjai?

Lietuvos laisvės sąjunga - Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

R.Juozapavičius

14.15-14.45

Valstybės ir teisėsaugos pareigūnų asmeninė atsakomybė

Naujoji sąjunga (socialliberalai) - Krikščionių demokratų sąjunga

M.Lučkaitė

Spalio 2 d.

 

9.15-9.45

Valstybės kultūros politika: problemos, sprendimų keliai ir būdai

Lietuvos krikščionių demokratų partija - “Jaunosios Lietuvos”, naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga

J.Kryževičienė

14.15-14.45

Eksporto kėlimo ir skatinimo politika

Lietuvos valstiečių partija - Lietuvių tautininkų sąjunga

Č.Burba

Spalio 3 d.

 

9.15-9.45

SoDros veikla: vertinimai ir perspektyvos

Lietuvių tautininkų sąjunga - Krikščionių demokratų sąjunga

V.Markevičius

14.15-14.45

Biurokratijos ir kitų barjerų verslui mažinimo programa

Lietuvos krikščionių demokratų partija - Lietuvos partija “Socialdemokratija-2000”

A.Ūsas

Spalio 5 d.

 

9.10-9.55

Buksuojanti teisinė reforma: galimybės ir sprendimai

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Lietuvos centro sąjunga - Naujoji sąjunga (socialliberalai)

R.Juozapavičius

14.15-14.45

Įmonių bankrotas: problemos ir sprendimai

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) - Lietuvos valstiečių partija

G.Krušnauskas

Spalio 6 d.

 

9.15-9.45

Lietuvos žemės ūkio integracija į ES: privalumai ir problemos

A.Brazausko socialdemokratinė koalicija - Lietuvos liberalų sąjunga

A.Urba

14.15-14.45

Nedarbo problemos: užimtumo ir naujų darbo vietų politika

Lietuvos partija “Socialdemokratija-2000” - “Jaunosios Lietuvos”, naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga

M.Lučkaitė