Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos Respublikos
Vyriausioji rinkimų komisija

Vardas, pavardė Pareigos Pasiūlė Telefonas E-mail
Zenonas Vaigauskas Pirmininkas Seimo pirmininkas 617788 ZeVaig@lrs.lt
Viktoras Rinkevičius Pirmininko pavaduotojas Teisingumo ministras    
Edvinas Menčikovas Sekretorius Lietuvos socialdemokratų partija    
Genovaitė Babachinaitė Narys Lietuvos teisininkų draugija    
Gintaras Goda Narys Lietuvos teisininkų draugija    
Vytautas Jogėla Narys Lietuvos krikščionių demokratų partija    
Isaakas Kaganas Narys Lietuvos teisininkų draugija    
Saulius Katuoka Narys Teisingumo ministras    
Algimantas Sapiega Narys Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)    
Stasys Vansevičius Narys Teisingumo ministras    
Živilė Verbylaitė Narys Lietuvos demokratinė darbo partija    
Rimantas Voldemaras Narys Lietuvos centro sąjunga    
Nijolė Žemaitienė Padėjėja   624915  
Irma Stirblienė Vyr. finansininkė   618880  
Vytautas Vitkauskas Padėjėjas-reikalų tvarkytojas   624915  
Genė Švogžlienė Vyresnioji buhalterė   618880  
Roma Rimavičiūtė Vyresnioji archyvarė   624915  
Lina Petronienė Informacijos sistemintoja-konsultantė   617788  

faksas 227683  

rinkim@lrs.lt