Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kretingos rajono (Nr. 22) apygarda
Dvaro (Nr. 24) apylinkė

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Šimkus Alfonsas  26  1. 
2.   Macius Algirdas  22  3. 
3.   Ruškuvienė Reimunda  10  5. 
4.   Trumpis Gerardas Aleksas  15  4. 
5.   Martinkus Bronius  14  2. 
6.   Talancevas Nikolajus  25. 
7.   Galdikas Stasys  8. 
8.   Karaliūnas Vytautas  9. 
9.   Puidokas Antanas  10. 
10.   Jonauskas Romualdas  17. 
11.   Juknevičius Stanislovas  12. 
12.   Šimkuvienė Vanda    13. 
13.   Zaliapūgas Alfonsas  6. 
14.   Vengalis Arvydas  15. 
15.   Trakys Augustas  14. 
16.   Beržanskis Evaldas    19. 
17.   Mačiukas Algimantas  16. 
18.   Luotienė Janina  18. 
19.   Kairys Viktoras    21. 
20.   Jonikas Vincas    7. 
21.   Skruibys Almantas    22. 
22.   Lukauskas Vytautas  11. 
23.   Kniškienė Sigita    20. 
24.   Bieliauskienė Alma    23. 
25.   Petravičius Aleksandras    24.