Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda
Kvietinių (Nr. 22) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Macijauskas Vaclovas  24  1. 
2.   Vaitiekūnas Ričardas  18  2. 
3.   Grikšas Arūnas  16  3. 
4.   Jurkuvienė Zita  11  4. 
5.   Buivydas Vidmantas  15  5. 
6.   Galinskienė Vida  6. 
7.   Laugalys Algirdas  8. 
8.   Klimovas Vytautas  7. 
9.   Ragaliauskas Antanas    9. 
10.   Bučinskas Stasys  10. 
11.   Sandaras Zigmas  13. 
12.   Banys Pijus  15. 
13.   Gailiuvienė Aldona Regina    12. 
14.   Srėbalienė Valda    17. 
15.   Buivydienė Daiva  14. 
16.   Vaičiulis Šarūnas  16. 
17.   Strazdas Leontijus  11. 
18.   Paniulaitienė Genovaitė Marijona    18.