Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda
Kalotės (Nr. 27) apylinkė

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Tarvydas Česlovas  1. 
2.   Vyšniauskas Julius  2. 
3.   Kernagienė Regina  3. 
4.   Radžius Stasys  5. 
5.   Knabikienė Vida  4. 
6.   Gincienė Žibutė    10. 
7.   Lankutis Juozas    8. 
8.   Kraynas Kazys    6. 
9.   Gintaras Algirdas  11. 
10.   Domantas Jonas    9. 
11.   Jurkšas Kostas    7.