Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda
Dovilų (Nr. 18) apylinkė

Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Paliakas Juozapas  28  1. 
2.   Adomaitis Andrius  24  2. 
3.   Stalmokas Edvardas  20  3. 
4.   Tamošauskaitė Aldona  10  5. 
5.   Lėlys Ramutis  4. 
6.   Lukauskienė Jadvyga Aldona    6. 
7.   Radzevičius Antanas    11. 
8.   Tarolienė Regina  7. 
9.   Šlepetis Vladas  8. 
10.   Gudauskis Albinas  9. 
11.   Andriūnas Juozas  10. 
12.   Dunauskas Romusis Algirdas  12.