Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda
Dovilų (Nr. 18) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Macijauskas Vaclovas  86  1. 
2.   Vaitiekūnas Ričardas  67  2. 
3.   Grikšas Arūnas  70  3. 
4.   Jurkuvienė Zita  46  4. 
5.   Buivydas Vidmantas  37  5. 
6.   Galinskienė Vida  6. 
7.   Laugalys Algirdas  8. 
8.   Klimovas Vytautas  7. 
9.   Ragaliauskas Antanas    9. 
10.   Bučinskas Stasys    10. 
11.   Sandaras Zigmas  13. 
12.   Banys Pijus  15. 
13.   Gailiuvienė Aldona Regina  12. 
14.   Srėbalienė Valda  17. 
15.   Buivydienė Daiva  14. 
16.   Vaičiulis Šarūnas    16. 
17.   Strazdas Leontijus  10  11. 
18.   Paniulaitienė Genovaitė Marijona  18.