Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda
Judrėnų (Nr. 6) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Macijauskas Vaclovas  1. 
2.   Vaitiekūnas Ričardas  2. 
3.   Grikšas Arūnas  3. 
4.   Jurkuvienė Zita  4. 
5.   Buivydas Vidmantas  5. 
6.   Galinskienė Vida    6. 
7.   Laugalys Algirdas    8. 
8.   Klimovas Vytautas  7. 
9.   Ragaliauskas Antanas    9. 
10.   Bučinskas Stasys    10. 
11.   Sandaras Zigmas    13. 
12.   Banys Pijus  15. 
13.   Gailiuvienė Aldona Regina    12. 
14.   Srėbalienė Valda  17. 
15.   Buivydienė Daiva    14. 
16.   Vaičiulis Šarūnas  16. 
17.   Strazdas Leontijus    11. 
18.   Paniulaitienė Genovaitė Marijona    18.