Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Kruonio (Nr. 5) apylinkė

Lietuvos demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Malinauskas Kazys Algirdas  1. 
2.   Tuminas Vladas    2. 
3.   Čėsna Vytautas  5. 
4.   Klova Ramutis  3. 
5.   Ambrizas Tomas  4. 
6.   Brazinskas Rimutis    6. 
7.   Alekna Zenonas    7. 
8.   Pilipavičienė Stefa    8. 
9.   Gurklys Mečislovas    9. 
10.   Ragavičius Teofijus    10. 
11.   Valaišienė Danutė    11. 
12.   Vaitkevičius Steponas Alfredas    12. 
13.   Daunoravičius Matas Romanas    13. 
14.   Švenčionytė Vida    14.