Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Kruonio (Nr. 5) apylinkė

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Dranginienė Virginija  24  1. 
2.   Morkūnas Sigitas  23  2. 
3.   Cipkus Vincas  4. 
4.   Mogilo-Žano Viktoras  5. 
5.   Steikūnas Alfonsas  8. 
6.   Petkuvienė Ona  3. 
7.   Kašelionis Darius  22  14. 
8.   Šakienė Marytė    9. 
9.   Miknevičius Albinas  6. 
10.   Černiauskas Alfredas  12. 
11.   Sinkevičienė Ramutė  10. 
12.   Dekas Rimvydas  7. 
13.   Gurskas Eugenijus  19. 
14.   Vinciūnas Juozas  15. 
15.   Danila Arūnas  13. 
16.   Stakienė Olytė    16. 
17.   Kairiūkštis Jonas    17. 
18.   Rudienė Ona    18.