Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Kruonio (Nr. 5) apylinkė

Lietuvos laisvės sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Jurevičius Arvydas  16  1. 
2.   Žičius Silvestras  2. 
3.   Jurevičienė Angelė  3. 
4.   Petrauskas Jeronimas  11  5. 
5.   Jakovleva Jolanta  4. 
6.   Mackevičius Jonas  7. 
7.   Grenda Saulius  9. 
8.   Naudžiūnienė Violeta  6. 
9.   Strolienė Lina    8. 
10.   Beliukevičienė Jūratė    10. 
11.   Naudžiūnas Algirdas    11. 
12.   Daukšienė Valentina    12. 
13.   Baranauskas Evaldas  13. 
14.   Semenkova Aldona    14. 
15.   Žičiuvienė Nijolė  15. 
16.   Petrauskienė Vijoleta    16. 
17.   Čiuladienė Valerija    17. 
18.   Mikaitienė Dalia    18. 
19.   Čepulienė Irutė  19. 
20.   Laurutienė Alma    20.