Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Kruonio (Nr. 5) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Prakapas Ignas  16  1. 
2.   Kasputis Bronius  21  2. 
3.   Persenevičius Algirdas Algimantas  3. 
4.   Urbanavičius Juozas  11  4. 
5.   Medelis Arūnas Zenonas  5. 
6.   Aleknavičius Pranas Antanas  7. 
7.   Švedaitė Janina  6. 
8.   Bajoras Bronius    8. 
9.   Frankonis Alvydas    11. 
10.   Kavaliauskas Arvydas    9. 
11.   Mekiševas Vidas    10.