Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Pajautiškių (Nr. 19) apylinkė

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Dranginienė Virginija  1. 
2.   Morkūnas Sigitas  2. 
3.   Cipkus Vincas  4. 
4.   Mogilo-Žano Viktoras    5. 
5.   Steikūnas Alfonsas    8. 
6.   Petkuvienė Ona  3. 
7.   Kašelionis Darius    14. 
8.   Šakienė Marytė    9. 
9.   Miknevičius Albinas    6. 
10.   Černiauskas Alfredas    12. 
11.   Sinkevičienė Ramutė    10. 
12.   Dekas Rimvydas    7. 
13.   Gurskas Eugenijus    19. 
14.   Vinciūnas Juozas    15. 
15.   Danila Arūnas    13. 
16.   Stakienė Olytė    16. 
17.   Kairiūkštis Jonas    17. 
18.   Rudienė Ona    18.