Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Pajautiškių (Nr. 19) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Prakapas Ignas  12  1. 
2.   Kasputis Bronius  17  2. 
3.   Persenevičius Algirdas Algimantas  12  3. 
4.   Urbanavičius Juozas  12  4. 
5.   Medelis Arūnas Zenonas  12  5. 
6.   Aleknavičius Pranas Antanas  7. 
7.   Švedaitė Janina    6. 
8.   Bajoras Bronius    8. 
9.   Frankonis Alvydas  11. 
10.   Kavaliauskas Arvydas  9. 
11.   Mekiševas Vidas    10.