Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Pajautiškių (Nr. 19) apylinkė

Lietuvos valstiečių partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Juodeikis Romaldas  1. 
2.   Kuprys Antanas  3. 
3.   Jusas Albinas  4. 
4.   Lukševičius Klemansas  5. 
5.   Genevičienė Eugenija  2. 
6.   Sadauskienė Roma    8. 
7.   Piliponis Zigmas    6. 
8.   Lazauskas Linas    10. 
9.   Pečitauskienė Gražina    7. 
10.   Gustaitis Aloyzas    9. 
11.   Jocius Andrius Algirdas    11. 
12.   Janulienė Stefanija    12. 
13.   Jucevičius Juozas    14.