Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Vilūnų (Nr. 7) apylinkė

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Dranginienė Virginija  12  1. 
2.   Morkūnas Sigitas  15  2. 
3.   Cipkus Vincas  4. 
4.   Mogilo-Žano Viktoras  5. 
5.   Steikūnas Alfonsas  8. 
6.   Petkuvienė Ona  3. 
7.   Kašelionis Darius  14. 
8.   Šakienė Marytė    9. 
9.   Miknevičius Albinas    6. 
10.   Černiauskas Alfredas  12. 
11.   Sinkevičienė Ramutė    10. 
12.   Dekas Rimvydas    7. 
13.   Gurskas Eugenijus    19. 
14.   Vinciūnas Juozas  15. 
15.   Danila Arūnas    13. 
16.   Stakienė Olytė    16. 
17.   Kairiūkštis Jonas    17. 
18.   Rudienė Ona    18.