Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Vilūnų (Nr. 7) apylinkė

Lietuvos laisvės sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Jurevičius Arvydas  10  1. 
2.   Žičius Silvestras  2. 
3.   Jurevičienė Angelė  3. 
4.   Petrauskas Jeronimas  5. 
5.   Jakovleva Jolanta  4. 
6.   Mackevičius Jonas    7. 
7.   Grenda Saulius    9. 
8.   Naudžiūnienė Violeta    6. 
9.   Strolienė Lina    8. 
10.   Beliukevičienė Jūratė    10. 
11.   Naudžiūnas Algirdas    11. 
12.   Daukšienė Valentina    12. 
13.   Baranauskas Evaldas    13. 
14.   Semenkova Aldona    14. 
15.   Žičiuvienė Nijolė    15. 
16.   Petrauskienė Vijoleta    16. 
17.   Čiuladienė Valerija    17. 
18.   Mikaitienė Dalia    18. 
19.   Čepulienė Irutė    19. 
20.   Laurutienė Alma    20.