Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda
Vilūnų (Nr. 7) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Prakapas Ignas  1. 
2.   Kasputis Bronius  2. 
3.   Persenevičius Algirdas Algimantas  3. 
4.   Urbanavičius Juozas  4. 
5.   Medelis Arūnas Zenonas  5. 
6.   Aleknavičius Pranas Antanas    7. 
7.   Švedaitė Janina    6. 
8.   Bajoras Bronius  8. 
9.   Frankonis Alvydas    11. 
10.   Kavaliauskas Arvydas    9. 
11.   Mekiševas Vidas    10.