Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda
Tverečiaus (Nr. 26) apylinkė

Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Švirinas Alfonsas  21  2. 
2.   Cibulskas Vilius  24  1. 
3.   Andriuška Vytautas  4. 
4.   Cicėnas Vincentas Vytautas  21  3. 
5.   Servutienė Gendrika  5. 
6.   Bogomolnikova Teresa    10. 
7.   Čepulėnas Vytautas  8. 
8.   Vinciūnas Romualdas Adolfas  12. 
9.   Valinskas Stasys    6. 
10.   Kilkus Edmundas    16. 
11.   Paukštė Sigitas    23. 
12.   Čepulis Gintaras  11. 
13.   Bučelis Romaldas  9. 
14.   Veževičius Rimas    7. 
15.   Tajauskas Petras    13. 
16.   Zaleckas Vytautas    14. 
17.   Sėliukas Gintautas    15. 
18.   Ostrouch Marija    17. 
19.   Berčienė Janina    18. 
20.   Kuksėnienė Rima    19. 
21.   Vilčinskas Dionizas  20. 
22.   Vitėnienė Janė    21. 
23.   Kosakovskis Sergejus    22.