Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda
Tverečiaus (Nr. 26) apylinkė

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Gruodienė Indrė  1. 
2.   Kondrotienė Edita  3. 
3.   Gaidelis Valdas  4. 
4.   Juodagalvis Gintautas  5. 
5.   Briedelis Raimundas  2. 
6.   Kondrotas Gediminas Antanas    9. 
7.   Dapkuvienė Violeta    6. 
8.   Čeponienė Marytė    7. 
9.   Juozapaitienė Birutė    8. 
10.   Klimas Sigitas    10. 
11.   Dokšienė Aldona    11. 
12.   Buinickas Pranas    12.