Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda
Tverečiaus (Nr. 26) apylinkė

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Lagunavičius Antanas  14  1. 
2.   Kardelienė Danutė  3. 
3.   Ragaišis Laimutis  5. 
4.   Čepulis Vytautas Kazys  2. 
5.   Sekonas Arūnas  11  4. 
6.   Kolelienė Angelija    6. 
7.   Saikauskienė Gražina  22. 
8.   Gimžauskas Vytautas    7. 
9.   Šablevičius Bronius  10. 
10.   Adomavičienė Sigita    9. 
11.   Cijunčikas Gediminas  8. 
12.   Butavičienė Danutė    11. 
13.   Dolotovas Povilas    12. 
14.   Bulauskaitė Ona    13. 
15.   Rimšelis Vilhelmas    14. 
16.   Valskys Valdas Antanas    15. 
17.   Čeponis Jonas    16. 
18.   Bajarūnienė Donata    17. 
19.   Čeikauskas Jonas    18. 
20.   Blažys Jonas    19. 
21.   Šinkūnienė Jolanta    20. 
22.   Bielinis Rimantas  21.