Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda
Tverečiaus (Nr. 26) apylinkė

Lietuvos partijos "Socialdemokratija 2000" kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Zokas Sigitas    1. 
2.   Kardelienė Gintutė    2. 
3.   Gailieša Linas  5. 
4.   Paukštienė Jūratė  3. 
5.   Luneckas Jonas    4.