Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda
Tverečiaus (Nr. 26) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Latvys Stasys  1. 
2.   Sinius Zenonas  2. 
3.   Sinius Mindaugas  3. 
4.   Varaneckienė Milda  4. 
5.   Remeškevičius Danius  5.