Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda
Tverečiaus (Nr. 26) apylinkė

Lietuvos valstiečių partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Ropė Bronis  62  1. 
2.   Šiaudinis Henrikas  60  3. 
3.   Dikmonas Evaldas  33  2. 
4.   Šukelienė Valė  4. 
5.   Meilus Leonas  15  5. 
6.   Paukštė Juozas    10. 
7.   Milašienė Tatjana    8. 
8.   Velička Juozas    12. 
9.   Repšys Juozas    9. 
10.   Matkėnienė Vigalija  19. 
11.   Papšienė Gema    6. 
12.   Pakalka Rimantas    14. 
13.   Mačys Rimantas    7. 
14.   Bielinienė Milda    13. 
15.   Smalienė Birutė    22. 
16.   Aidukas Vytautas    26. 
17.   Zaveckis Aleksandras Alfridas    30. 
18.   Sirvydienė Gendra    15. 
19.   Sakalauskas Vytautas    20. 
20.   Vitėnienė Česė  34  11. 
21.   Truchina Natalija    18. 
22.   Cicėnas Bronislavas    17. 
23.   Kondratavičius Antanas    28. 
24.   Galatiltis Petras    24. 
25.   Vitkauskienė Audronė    23. 
26.   Gluchovienė Janina    27. 
27.   Staleronka Rimantas    29. 
28.   Aidukienė Irena    16. 
29.   Labutienė Danutė    21. 
30.   Laurutėnienė Dangira    25.