Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Neringos miesto (Nr. 28) apygarda
Smėlio (Nr. 2) apylinkė

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Baranauskas Antanas  3. 
2.   Lendraitis Narūnas  1. 
3.   Šakinienė Audronė  2. 
4.   Stonienė Violeta  4. 
5.   Namajūnas Broneslovas Mindaugas  5. 
6.   Stulgaitytė Andžela    6. 
7.   Čičiūnas Juozas    7. 
8.   Kazlauskienė Raisa    8. 
9.   Stirbys Antanas  9. 
10.   Žvaginienė Janina    10. 
11.   Starkuvienė Gražina    11. 
12.   Kniukštienė Kazimiera  12. 
13.   Česnauskienė Veronika Vanda    13. 
14.   Kičiatovienė Jolanta    14.