Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Neringos miesto (Nr. 28) apygarda
Smėlio (Nr. 2) apylinkė

Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Eimutis Arūnas  10  1. 
2.   Pukelis Algimantas  12  2. 
3.   Rauktys Algimantas  3. 
4.   Andriejauskas Arūnas  4. 
5.   Morkevičius Gintautas  5. 
6.   Kuznecova Stepanida    6. 
7.   Gedgaudas Evals    7. 
8.   Šimkevičius Antanas    8. 
9.   Žąsinienė Liudmila  9. 
10.   Pužas Evaldas    10. 
11.   Zabolotinienė Marytė Lionė    11.