Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Neringos miesto (Nr. 28) apygarda
Smėlio (Nr. 2) apylinkė

Lietuvos liberalų sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Baltrušaitienė Irma  2. 
2.   Auželis Juozas  1. 
3.   Mockus Algimantas  3. 
4.   Lukauskas Audrius    4. 
5.   Grimailaitė Orinta  5. 
6.   Liorančas Jonas    6. 
7.   Peckienė Janina    7. 
8.   Raudys Zigmantas  8. 
9.   Rybakova Stanislava  9. 
10.   Abrutienė Seliomėja    10. 
11.   Šliogerienė Laura  11. 
12.   Volkovas Pranas    12. 
13.   Lendraitienė Nijolė    13. 
14.   Lukošiūnaitė Violeta    14.