Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Neringos miesto (Nr. 28) apygarda
Smėlio (Nr. 2) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Vaidila Gediminas  11  2. 
2.   Noreika Antanas  3. 
3.   Stirbienė Janina  6. 
4.   Stankus Juozapas  1. 
5.   Macijauskas Jonas  4. 
6.   Noreikienė Algima    14. 
7.   Vyšniauskas Algimantas  7. 
8.   Stūrys Rimgaudas    8. 
9.   Gakas Sigitas    9. 
10.   Banys Arnoldas  10. 
11.   Kuleševičius Vytautas    11. 
12.   Lukauskas Konstantinas    12. 
13.   Katkevičienė Audra    13. 
14.   Janulis Ramūnas    15. 
15.   Beržinienė Jadvyga    16. 
16.   Gaudinskaitė Asta    17. 
17.   Kumpan Jurij    18.