Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Alytaus miesto (Nr. 2) apygarda
A.Ramanausko-Vanago (Nr. 2) apylinkė

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Miliauskas Kęstutis  96  4. 
2.   Kazlauskienė Rasa  76  1. 
3.   Orenienė Ramutė  68  5. 
4.   Česonis Jonas  43  2. 
5.   Cicėnas Juozas  46  3. 
6.   Balkelienė Marytė  34  15. 
7.   Račkauskas Valdas  12  8. 
8.   Borevičius Mečislovas  23  6. 
9.   Ambroževičius Romualdas  17  7. 
10.   Makštutienė Nijolė  28  12. 
11.   Jegelevičius Gediminas  17  10. 
12.   Pavilonis Kastytis Stasys  11. 
13.   Sabestinas Albertas  19. 
14.   Noreika Romualdas  13. 
15.   Čiginskas Jonas  9. 
16.   Bylaitis Audrius  16. 
17.   Jonikienė Rita  14. 
18.   Karalaitienė Rosita  18. 
19.   Ribačiauskas Raimondas  17.