Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda
Lygumų (Nr. 1) apylinkė

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Trečiokas Kęstutis  131  1. 
2.   Buivydas Jonas  58  4. 
3.   Budginas Alvydas  66  3. 
4.   Šimkus Remigijus  55  2. 
5.   Klingeris Romanas  37  5. 
6.   Skernevičiūtė Irena  23  8. 
7.   Banys Bronislavas  7. 
8.   Pikiotienė Valdona Ona  15  13. 
9.   Simanavičius Gediminas  21  22. 
10.   Simanauskas Juozas  13  6. 
11.   Apūkas Jonas  11. 
12.   Šmukšta Albinas  10  25. 
13.   Grigalauskas Stanislovas  12. 
14.   Vaidakavičius Alvydas  17. 
15.   Liauzginas Artūras  9. 
16.   Šaltmeris Vytautas  28. 
17.   Gedminas Kazys  15. 
18.   Budnikas Raimundas  16. 
19.   Petrauskas Jonas  13  26. 
20.   Gustienė Reda  10. 
21.   Ledžius Vytautas  20. 
22.   Juška Arūnas  14. 
23.   Sušinskas Virginijus    21. 
24.   Kasparavičienė Angelė  18. 
25.   Limantas Edmuntas  19. 
26.   Vaičaitis Vigmantas  24. 
27.   Žilevičius Vladas    23. 
28.   Staponkus Leonas  27.