Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda
Pavandenės (Nr. 27) apylinkė

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Raudienė Angelė  3. 
2.   Meiženis Faustas  2. 
3.   Kojelė Albertas  5. 
4.   Dapšienė Jadvyga  1. 
5.   Bilius Arvydas  4. 
6.   Lukošius Antanas    9. 
7.   Puplauskas Vytautas Adolfas    10. 
8.   Baginskas Petras  10  7. 
9.   Vitkauskas Vytautas    14. 
10.   Vitkus Stanislovas Petras  8. 
11.   Lukošius Adolfas  18. 
12.   Gustienė Rasa  12. 
13.   Galkontienė Rita  13. 
14.   Šarkūnienė Genovaitė    16. 
15.   Vitkienė Justina  6. 
16.   Zakarauskas Eugenijus    15. 
17.   Bareikienė Genovaitė    11. 
18.   Pagojienė Elena    17. 
19.   Jankauskas Stasys  19.