Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda
Pavandenės (Nr. 27) apylinkė

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Trečiokas Kęstutis  1. 
2.   Buivydas Jonas  4. 
3.   Budginas Alvydas  3. 
4.   Šimkus Remigijus    2. 
5.   Klingeris Romanas    5. 
6.   Skernevičiūtė Irena    8. 
7.   Banys Bronislavas  7. 
8.   Pikiotienė Valdona Ona    13. 
9.   Simanavičius Gediminas    22. 
10.   Simanauskas Juozas  6. 
11.   Apūkas Jonas    11. 
12.   Šmukšta Albinas    25. 
13.   Grigalauskas Stanislovas    12. 
14.   Vaidakavičius Alvydas    17. 
15.   Liauzginas Artūras    9. 
16.   Šaltmeris Vytautas    28. 
17.   Gedminas Kazys    15. 
18.   Budnikas Raimundas    16. 
19.   Petrauskas Jonas    26. 
20.   Gustienė Reda    10. 
21.   Ledžius Vytautas    20. 
22.   Juška Arūnas    14. 
23.   Sušinskas Virginijus    21. 
24.   Kasparavičienė Angelė    18. 
25.   Limantas Edmuntas    19. 
26.   Vaičaitis Vigmantas    24. 
27.   Žilevičius Vladas    23. 
28.   Staponkus Leonas    27.