Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda
Pavandenės (Nr. 27) apylinkė

Lietuvos liberalų sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Šilgalis Albertas  1. 
2.   Šilgalis Žilvinas  3. 
3.   Barsteiga Vytautas    4. 
4.   Rubežius Stanislovas  5. 
5.   Aliejūnas Feliksas  2. 
6.   Norkūnas Andrius    7. 
7.   Perminas Mindaugas    11. 
8.   Radavičius Rimas    6. 
9.   Mažeiva Viktoras    9. 
10.   Abrutis Algimantas    17. 
11.   Karalius Povilas    12. 
12.   Jonkienė Asta    8. 
13.   Liaugaudas Petras    10. 
14.   Pocius Pijus    13. 
15.   Zaleckis Jonas    15. 
16.   Norkienė Elena    19. 
17.   Kundrotas Ričardas Konstantinas    18. 
18.   Kiršis Albinas    21. 
19.   Jurkonienė Angėlina    16. 
20.   Andruška Jonas    22. 
21.   Bogužis Vigandas    14. 
22.   Mingėla Pranas    20.