Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda
Respublikos (Nr. 3) apylinkė

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Trečiokas Kęstutis  61  1. 
2.   Buivydas Jonas  33  4. 
3.   Budginas Alvydas  35  3. 
4.   Šimkus Remigijus  19  2. 
5.   Klingeris Romanas  27  5. 
6.   Skernevičiūtė Irena  16  8. 
7.   Banys Bronislavas  7. 
8.   Pikiotienė Valdona Ona  13. 
9.   Simanavičius Gediminas  22. 
10.   Simanauskas Juozas  6. 
11.   Apūkas Jonas  11. 
12.   Šmukšta Albinas  25. 
13.   Grigalauskas Stanislovas  12. 
14.   Vaidakavičius Alvydas  17. 
15.   Liauzginas Artūras  9. 
16.   Šaltmeris Vytautas  28. 
17.   Gedminas Kazys    15. 
18.   Budnikas Raimundas  16. 
19.   Petrauskas Jonas    26. 
20.   Gustienė Reda  10. 
21.   Ledžius Vytautas    20. 
22.   Juška Arūnas  14. 
23.   Sušinskas Virginijus  21. 
24.   Kasparavičienė Angelė    18. 
25.   Limantas Edmuntas  19. 
26.   Vaičaitis Vigmantas  24. 
27.   Žilevičius Vladas  23. 
28.   Staponkus Leonas    27.