Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda
Respublikos (Nr. 3) apylinkė

Lietuvos liberalų sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Šilgalis Albertas  72  1. 
2.   Šilgalis Žilvinas  50  3. 
3.   Barsteiga Vytautas  44  4. 
4.   Rubežius Stanislovas  29  5. 
5.   Aliejūnas Feliksas  38  2. 
6.   Norkūnas Andrius  7. 
7.   Perminas Mindaugas  11. 
8.   Radavičius Rimas  6. 
9.   Mažeiva Viktoras  10  9. 
10.   Abrutis Algimantas  17. 
11.   Karalius Povilas  12. 
12.   Jonkienė Asta  8. 
13.   Liaugaudas Petras  10. 
14.   Pocius Pijus  13. 
15.   Zaleckis Jonas  15. 
16.   Norkienė Elena  19. 
17.   Kundrotas Ričardas Konstantinas  18. 
18.   Kiršis Albinas  21. 
19.   Jurkonienė Angėlina  16. 
20.   Andruška Jonas    22. 
21.   Bogužis Vigandas  14. 
22.   Mingėla Pranas    20.