Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Švenčionių rajono (Nr. 49) apygarda
Švenčionėlių (Nr. 1) apylinkė

Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Juršėnas Česlovas  86  1. 
2.   Trusovas Genadijus  57  2. 
3.   Rastenis Antanas  45  4. 
4.   Kliukaitė Elena  28  3. 
5.   Kliševičienė Stasė  10  5. 
6.   Maminskas Algimantas Mykolas  10  6. 
7.   Grigienė Alfreda  7. 
8.   Kasinskas Jonas  8.