Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kretingos rajono (Nr. 22) apygarda
Kūlupėnų (Nr. 29) apylinkė

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Šimkus Alfonsas  27  1. 
2.   Macius Algirdas  120  3. 
3.   Ruškuvienė Reimunda  17  5. 
4.   Trumpis Gerardas Aleksas  4. 
5.   Martinkus Bronius  22  2. 
6.   Talancevas Nikolajus  17  25. 
7.   Galdikas Stasys  8. 
8.   Karaliūnas Vytautas  9. 
9.   Puidokas Antanas  10. 
10.   Jonauskas Romualdas  17. 
11.   Juknevičius Stanislovas    12. 
12.   Šimkuvienė Vanda    13. 
13.   Zaliapūgas Alfonsas  6. 
14.   Vengalis Arvydas    15. 
15.   Trakys Augustas  14. 
16.   Beržanskis Evaldas  19. 
17.   Mačiukas Algimantas  16. 
18.   Luotienė Janina  18. 
19.   Kairys Viktoras  21. 
20.   Jonikas Vincas    7. 
21.   Skruibys Almantas    22. 
22.   Lukauskas Vytautas    11. 
23.   Kniškienė Sigita    20. 
24.   Bieliauskienė Alma    23. 
25.   Petravičius Aleksandras    24.