Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kretingos rajono (Nr. 22) apygarda
Kūlupėnų (Nr. 29) apylinkė

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Druskinis Henrikas  11  3. 
2.   Trakys Mikas  11  5. 
3.   Jonaitis Alvydas  10  2. 
4.   Elinskas Algimantas Robertas  1. 
5.   Merkys Egidijus  4. 
6.   Keblys Vincas  8. 
7.   Motužis Justas  14. 
8.   Šideikienė Vilija    11. 
9.   Druskinis Vilmantas  18. 
10.   Stirblys Bronius  7. 
11.   Zaliapūgaitė Vaida    6. 
12.   Medutis Remigijus    10. 
13.   Janulaitienė Sofija    15. 
14.   Rimkus Algirdas    16. 
15.   Norvaiša Juozapas    9. 
16.   Petrauskis Raimondas  17. 
17.   Vasiliauskas Arūnas    13. 
18.   Gagilas Pranas  12. 
19.   Ramanauskienė Janina    19. 
20.   Naureckas Jonas    20. 
21.   Barasa Leonas    21. 
22.   Lubys Kazimieras    22. 
23.   Andriuškevičius Algirdas Mykolas    23.