Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Švenčionių rajono (Nr. 49) apygarda

Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Juršėnas Česlovas  926  1. 
2.   Trusovas Genadijus  689  2. 
3.   Rastenis Antanas  387  4. 
4.   Kliukaitė Elena  350  3. 
5.   Kliševičienė Stasė  178  5. 
6.   Maminskas Algimantas Mykolas  146  6. 
7.   Grigienė Alfreda  39  7. 
8.   Kasinskas Jonas  33  8.