Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos rajono (Nr. 21) apygarda

Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Macijauskas Vaclovas  1349  1. 
2.   Vaitiekūnas Ričardas  1142  2. 
3.   Grikšas Arūnas  907  3. 
4.   Jurkuvienė Zita  754  4. 
5.   Buivydas Vidmantas  701  5. 
6.   Galinskienė Vida  168  6. 
7.   Laugalys Algirdas  153  8. 
8.   Klimovas Vytautas  136  7. 
9.   Ragaliauskas Antanas  89  9. 
10.   Bučinskas Stasys  77  10. 
11.   Sandaras Zigmas  54  13. 
12.   Banys Pijus  54  15. 
13.   Gailiuvienė Aldona Regina  43  12. 
14.   Srėbalienė Valda  42  17. 
15.   Buivydienė Daiva  39  14. 
16.   Vaičiulis Šarūnas  35  16. 
17.   Strazdas Leontijus  29  11. 
18.   Paniulaitienė Genovaitė Marijona  19  18.