Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Lietuvos demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Malinauskas Kazys Algirdas  182  1. 
2.   Tuminas Vladas  180  2. 
3.   Čėsna Vytautas  127  5. 
4.   Klova Ramutis  83  3. 
5.   Ambrizas Tomas  53  4. 
6.   Brazinskas Rimutis  28  6. 
7.   Alekna Zenonas  7. 
8.   Pilipavičienė Stefa  8. 
9.   Gurklys Mečislovas  9. 
10.   Ragavičius Teofijus  12  10. 
11.   Valaišienė Danutė  11. 
12.   Vaitkevičius Steponas Alfredas  18  12. 
13.   Daunoravičius Matas Romanas  13. 
14.   Švenčionytė Vida  15  14.