Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Dranginienė Virginija  572  1. 
2.   Morkūnas Sigitas  451  2. 
3.   Cipkus Vincas  361  4. 
4.   Mogilo-Žano Viktoras  290  5. 
5.   Steikūnas Alfonsas  266  8. 
6.   Petkuvienė Ona  195  3. 
7.   Kašelionis Darius  191  14. 
8.   Šakienė Marytė  105  9. 
9.   Miknevičius Albinas  60  6. 
10.   Černiauskas Alfredas  43  12. 
11.   Sinkevičienė Ramutė  41  10. 
12.   Dekas Rimvydas  37  7. 
13.   Gurskas Eugenijus  34  19. 
14.   Vinciūnas Juozas  30  15. 
15.   Danila Arūnas  18  13. 
16.   Stakienė Olytė  13  16. 
17.   Kairiūkštis Jonas  12  17. 
18.   Rudienė Ona  20  18.