Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kaišiadorių rajono (Nr. 13) apygarda

Lietuvos laisvės sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Jurevičius Arvydas  583  1. 
2.   Žičius Silvestras  416  2. 
3.   Jurevičienė Angelė  373  3. 
4.   Petrauskas Jeronimas  286  5. 
5.   Jakovleva Jolanta  165  4. 
6.   Mackevičius Jonas  40  7. 
7.   Grenda Saulius  25  9. 
8.   Naudžiūnienė Violeta  14  6. 
9.   Strolienė Lina  10  8. 
10.   Beliukevičienė Jūratė  12  10. 
11.   Naudžiūnas Algirdas  13  11. 
12.   Daukšienė Valentina  12. 
13.   Baranauskas Evaldas  20  13. 
14.   Semenkova Aldona  14. 
15.   Žičiuvienė Nijolė  18  15. 
16.   Petrauskienė Vijoleta  16. 
17.   Čiuladienė Valerija  17. 
18.   Mikaitienė Dalia  18. 
19.   Čepulienė Irutė  19. 
20.   Laurutienė Alma  10  20.