Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda

Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Švirinas Alfonsas  505  2. 
2.   Cibulskas Vilius  482  1. 
3.   Andriuška Vytautas  324  4. 
4.   Cicėnas Vincentas Vytautas  317  3. 
5.   Servutienė Gendrika  185  5. 
6.   Bogomolnikova Teresa  75  10. 
7.   Čepulėnas Vytautas  68  8. 
8.   Vinciūnas Romualdas Adolfas  65  12. 
9.   Valinskas Stasys  36  6. 
10.   Kilkus Edmundas  29  16. 
11.   Paukštė Sigitas  29  23. 
12.   Čepulis Gintaras  26  11. 
13.   Bučelis Romaldas  25  9. 
14.   Veževičius Rimas  15  7. 
15.   Tajauskas Petras  21  13. 
16.   Zaleckas Vytautas  12  14. 
17.   Sėliukas Gintautas  18  15. 
18.   Ostrouch Marija  14  17. 
19.   Berčienė Janina  18. 
20.   Kuksėnienė Rima  19. 
21.   Vilčinskas Dionizas  17  20. 
22.   Vitėnienė Janė  21. 
23.   Kosakovskis Sergejus  16  22.