Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda

Lietuvos partijos "Socialdemokratija 2000" kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Zokas Sigitas  53  1. 
2.   Kardelienė Gintutė  44  2. 
3.   Gailieša Linas  35  5. 
4.   Paukštienė Jūratė  31  3. 
5.   Luneckas Jonas  31  4.