Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Ignalinos rajono (Nr. 9) apygarda

Lietuvos valstiečių partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Ropė Bronis  3655  1. 
2.   Šiaudinis Henrikas  2741  3. 
3.   Dikmonas Evaldas  1762  2. 
4.   Šukelienė Valė  648  4. 
5.   Meilus Leonas  509  5. 
6.   Paukštė Juozas  343  10. 
7.   Milašienė Tatjana  257  8. 
8.   Velička Juozas  179  12. 
9.   Repšys Juozas  174  9. 
10.   Matkėnienė Vigalija  152  19. 
11.   Papšienė Gema  148  6. 
12.   Pakalka Rimantas  114  14. 
13.   Mačys Rimantas  89  7. 
14.   Bielinienė Milda  80  13. 
15.   Smalienė Birutė  80  22. 
16.   Aidukas Vytautas  73  26. 
17.   Zaveckis Aleksandras Alfridas  71  30. 
18.   Sirvydienė Gendra  56  15. 
19.   Sakalauskas Vytautas  53  20. 
20.   Vitėnienė Česė  44  11. 
21.   Truchina Natalija  43  18. 
22.   Cicėnas Bronislavas  40  17. 
23.   Kondratavičius Antanas  34  28. 
24.   Galatiltis Petras  31  24. 
25.   Vitkauskienė Audronė  27  23. 
26.   Gluchovienė Janina  27  27. 
27.   Staleronka Rimantas  25  29. 
28.   Aidukienė Irena  23  16. 
29.   Labutienė Danutė  24  21. 
30.   Laurutėnienė Dangira  14  25.