Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Alytaus miesto (Nr. 2) apygarda

Lietuvos centro sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Miliauskas Kęstutis  2521  4. 
2.   Kazlauskienė Rasa  2045  1. 
3.   Orenienė Ramutė  1648  5. 
4.   Česonis Jonas  1152  2. 
5.   Cicėnas Juozas  1104  3. 
6.   Balkelienė Marytė  554  15. 
7.   Račkauskas Valdas  450  8. 
8.   Borevičius Mečislovas  391  6. 
9.   Ambroževičius Romualdas  340  7. 
10.   Makštutienė Nijolė  337  12. 
11.   Jegelevičius Gediminas  317  10. 
12.   Pavilonis Kastytis Stasys  242  11. 
13.   Sabestinas Albertas  231  19. 
14.   Noreika Romualdas  122  13. 
15.   Čiginskas Jonas  114  9. 
16.   Bylaitis Audrius  104  16. 
17.   Jonikienė Rita  77  14. 
18.   Karalaitienė Rosita  76  18. 
19.   Ribačiauskas Raimondas  65  17.