Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Kazlų Rūdos (Nr. 17) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 11290, rinkimuose dalyvavo: 6025 (53.37%).
Galiojančių biuletenių: 5743 (95.32%), negaliojančių: 282 (4.68%)
Mandatų skirstymo kvota: 263.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
25. Lietuvos centro sąjunga 1928  78  2006  8
1. Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija 576  43  619  2
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 563  24  587  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 496  40  536  2
9. Lietuvos socialdemokratų partija 391  20  411  2
17. Lietuvos liberalų sąjunga 347  24  371  2
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 332  38  370  1
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 297  14  311  1
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 283  23  306  1
26. Lietuvos demokratų partija 213  13  226  -
  Iš viso: 5426  317  5743  21


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Kazlų Rūdos    2.  Pušų    3.  Mindaugo    4.  Liepų    5.  Bagotosios    6.  Antanavo    7.  Višakio Rūdos    8.  Jūrės    9.  Jūrės    10.  Plutiškių    11.  Ąžuolų Būdos    12.  Bebruliškių    13.  Būdos    14.  Jankų