Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Pagėgių (Nr. 29) apygarda

Balsavimo rezultatai apygardoje

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Kandidatai, gavę mandatus |

Bendras rinkėjų skaičius: 9147, rinkimuose dalyvavo: 5672 (62.01%).
Galiojančių biuletenių: 5368 (94.64%), negaliojančių: 304 (5.36%)
Mandatų skirstymo kvota: 251.
 
Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:
(pasirinkę kandidatų sąrašą, galėsite pamatyti už kiekvieną jo kandidatą apygardoje paduotus pirmumo balsus)

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
1. Lietuvos valstiečių partija 1438  83  1521  6
25. Lietuvos centro sąjunga 1028  51  1079  4
17. Lietuvos liberalų sąjunga 724  48  772  3
7. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 404  20  424  2
23. Lietuvos demokratinė darbo partija 355  25  380  2
22. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 247  53  300  1
24. Lietuvos krikščionių demokratų partija 253  19  272  1
9. Lietuvos socialdemokratų partija 252  19  271  1
19. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 232  17  249  1
8. Lietuvos nacionaldemokratų partija 85  15  100  -
  Iš viso: 5018  350  5368  21


Diagramoje pavaizduotas mandatų pasiskirstymas procentais.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Pagėgių    2.  Panemunės    3.  Kentrių    4.  Natkiškių    5.  Pagėgių kaimiškoji    6.  Piktupėnų    7.  Stoniškių    8.  Šilgalių    9.  Rambyno    10.  Vilkyškių    11.  Žukų